top of page

O NÁS

V našej advokátskej kancelárii JUDr. Michal Krutek, s.r.o. v Trnave Vám poskytneme komplexný právny servis vo všetkých oblastiach práva Slovenskej republiky so zameraním na obchodné právo, občianske právo, trestné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo, rodinné právo, náhradu vzniknutej škody, riešenia sporov a vymáhania pohľadávok.


V našej praxi kladieme do popredia dôraz na kvalitu a rýchlosť poskytovaných služieb, lebo len ich spojením možno dosiahnuť efektívny výsledok v sporovej aj nesporovej agende. Naše dlhoročné praktické skúsenosti sú zárukou profesionality, odbornosti a flexibility pri poskytovaní právnych služieb. Vďaka individuálnemu prístupu vieme ponúknuť riešenia, ktoré sú pre Vás jasné a dostupné.

 

Zároveň dbáme na to, aby ste vynakladali svoje prostriedky čo najefektívnejšie, tak aby bol v čo najkratšej dobe dosiahnutý požadovaný cieľ, a preto sme pripravení riešiť Vaše obchodné, rodinné a životné situácie, tak aby sme Vám vždy poskytli rýchle a zrozumiteľné odpovede.

 

 

Advokát:

 

JUDr. Michal Krutek pôsobil v advokácii, neskôr na prokuratúre a v súčasnosti sa venuje advokátskej praxi.

telefón: 00421 (0) 907 196 895

e-mail:  michal.krutek@krutekkuruczova.sk

Advokátsky koncipienti:

Mgr. Ivan Balek v roku 2016 vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia sa zameriaval hlavne na oblasť občianskeho a trestného práva, absolvoval mediáciu v rodinnom práve a stáž v Centre právnej pomoci, Okresnej prokuratúre a na Krajskom súde.

 

telefón: 00421 (0) 948736299

e-mail: ivan.balek@krutekuruczova.sk

Mgr. Tereza Močková v  roku 2021 vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Počas  vysokoškolského štúdia sa zamerala  na oblasť občianskeho, obchodného a správneho práva. V rámci štúdia absolvovala  stáž na Okresnom súde v Trnave na občianskoprávnej a obchodnoprávnej sekcii.

telefón: 00421 (0) 915 851 263

 

e-mail: tereza.mockova@krutekkuruczova.sk

 

bottom of page