top of page

AUTORIZÁCIA - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI

Sign Blur

Ak kupujete alebo darujete nehnuteľnosť, je potrebné sa vyvarovať zmlúv, ktorých obsah odporuje zákonu, zákon obchádza alebo pre Vás môže znamenať riziko v podobe zodpovednosti za škodu.

V našej advokátskej kancelárii pripravíme pre Vás nielen kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu, ale na jednom mieste zabezpečíme všetko potrebné pre povolenie vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností bez potreby návštevy notárskeho úradu alebo katastra nehnuteľností.

Priamo v advokátskej kancelárii úradne overíme nielen podpisy na zmluvách bez potreby návštevy notárskeho úradu, ale aj overíme obsahy zmlúv a upozorníme Vás na prípadné riziká spojené s prevodom.

Priamo v advokátskej kancelárii úradne overíme nielen podpisy na zmluvách bez potreby návštevy notárskeho úradu, ale aj overíme obsahy zmlúv a upozorníme Vás na prípadné riziká spojené s prevodom.

 

Každá nami overená kúpna alebo darovaciu zmluva je poistená pre prípad vzniku škody až do výšky 1.500.000,- € v poisťovni Wüstenrot poisťovňa a.s.

 

Overenie nielen podpisov na zmluvách, ale aj ich obsahu spolu s poistením každej našej zmluvy predstavuje pre Vás istotu a garanciu bezproblémového prevodu.   

 

Vďaka nami overenému obsahu kúpnej alebo darovacej zmluvy povolí správa katastra vklad vlastníckeho práva už do 20 dní od podania návrhu na vklad, a to aj bez platenia poplatkov za zrýchlený vklad.

 

A zároveň vďaka elektronickej komunikácii našej kancelárie s katastrom nehnuteľností pre Vás zabezpečíme podanie návrhu na vklad bez potreby návštevy katastra nehnuteľností.

 

A ako bonus, jeden rovnopis každej nami overenej zmluvy sa ukladá v archíve advokátskej kancelárie, preto sa už nikdy nebudete musieť obávať, že dôjde k neoprávneným zásahom do textu zmluvy.

 

 

Ak sa rozhodnete pre prevod nehnuteľnosti prostredníctvom našej kancelárie získate:

 

  • profesionálne vypracovanú kúpnu alebo darovaciu zmluvu,

  • overenie podpisu priamo v advokátskej kancelárii,

  • overenie obsahu zmluvy priamo v advokátskej kancelárii,

  • poistenie každej zmluvy až do výšky 1.500.000,- € v poisťovni Wüstenrot poisťovňa a.s.,

  • elektronicky podaný návrh na vklad bez potreby návštevy katastra nehnuteľností,

  • povolenie vkladu vlastníckeho práva už do 20 dní,

  • archivácia jedného rovnopisu zmluvy v advokátskej kancelárii.

 

 

Našim cieľom je zabezpečiť rýchly, spoľahlivý a bezpečný prevod nehnuteľností, a to všetko za jednotnú cenu bez ohľadu na výšku hodnoty nehnuteľnosti.

 

 

Garantom spoľahlivosti našich služieb sú realitné kancelárie, pre ktoré zabezpečujeme prevody nehnuteľností a poskytujeme právny servis.:

bottom of page